شناسهٔ خبر: 167920 - سرویس مجلس

بازدید رئیس کمیسیون صنایع و معادن از بنیاد علمی پرفسور حسابی

اکبری تالارپشتی اکبری تالارپشتی : با تاکید بر ویژگی‌های شخصیتی پروفسور حسابی و لزوم اشاعه سبک زندگی ایشان، بر ارتباط میان بنیاد حسابی و مراکز فعالیت‌های نوآوری و فناوری تاکید کردند.

به گزارش«نماینده» عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون  صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دعوت رسمی بنیاد علمی پرفسور حسابی از آن مجموعه بازدید و با تیم علمی آن جلسه داشتند.

اکبری تالارپشتی با گرامیداشت مقام علمی پرفسورحسابی  از بخش مختلف خانه موزه بازدید و از نزدیک با اقدامات صورت گرفته در آن آشنا شدند.
مهندس ایرج حسابی، فرزند پرفسور حسابی و هیئت امنای این خانه موزه، اهداف، شرایط و نحوه راه اندازی این مرکز را توضیح دادند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ویژگی‌های شخصیتی پروفسور حسابی و لزوم اشاعه سبک زندگی ایشان، بر ارتباط میان بنیاد حسابی و مراکز فعالیت‌های نوآوری و فناوری تاکید کردند.