شناسهٔ خبر: 167861 - سرویس مجلس
منبع: خانه ملت

دولت، از عمل بر مبنای قانون فاصله زیادی گرفته است

سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: بیان موضوعاتی  مانند اینکه می‌گویند دولت قانون را براساس تفسیر خود عمل می کنند نشان دهد که آنها از عمل بر مبنای قانون فاصله زیادی گرفته است.

به گزارش «نماینده» علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهور مجلس را متهم به بدعت‌گذاری کرده است، گفت: واعظی باید تاریخ را دوباره مطالعه کند، چون یکی از ایراداتی که واعظی به دولت های قبل می گرفت این بود که آنها قانونمند نیست و فضا را پر کرده بودند از اینکه دولت سابق قانونمند نیست، آیا این ایراداتی که قبلا می گرفتند را فراموش کرده است؟

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: به نظر می رسد قول های زیادی را فراموش می کنند، قول باز کردن گره های اقتصادی کشور ظرف ۱۰۰ روز، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال، احداث مسکن مهر، کنترل تورم، عدم کاهش ارزش ملی و سایر قول ها را فراموش کردند، به نظر می رسد قول حرکت بر مدار قانون را هم فراموش کرده اند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: باید به دولتی ها گفت فرض دیگری خلاف کرد آیا شما هم باید خلاف قانون کنید؟ وظیفه رئیس جمهور ابلاغ قانون است اما وقتی استنکاف و خلاف می کند، رئیس مجلس برای اینکه قانون روی زمین نماند دست به ابلاغ می زند، به هر حال صحبت های واعظی به معنای پذیرفتن استنکاف رئیس جمهور از قانون است، تخلف را پذیرفته اند و عجیب است که تخلف رئیس جمهور را توجیه می کنند.

وی بیان کرد: آقای واعظی باید زبان حقوقی را بدانند، رئیس مجلس زمانی قانون را ابلاغ می کند که رئیس جمهور در ابلاغ قانون تخلف کرده و از انجام وظیفه قانونی استنکاف کرده است، ایرادی که بعضی از نمایندگان گرفته و شکایت کرده اند این است که چرا رئیس جمهور تخلف کرده، به هر حال اظهارات واعظی اقرار علیه خودشان است.

سلیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با طرح سوالی گفت: سوال ما این است که چرا باید رئیس جمهوری که ادعای حقوقدانی دارد دست به تخلف بزند و باید گفت پذیرش چنین رخ دادی و استنکاف از قانون این دولت که مدعی حقوقدانی است و بیان موضوعاتی مانند اینکه می‌گویند به قانون براساس تفسیر خود عمل می کنند، نشان می دهد که دولت از عمل بر مبنای قانون فاصله زیادی گرفته است.

وی اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون بودجه حاکی از آن بود که دولت ۶۸ درصد تخلف داشته که نشان از عدم عمل به قانون بوده است و روشن می کند دولت به سلیقه خود کشور را اداره می کند نه بر اساس قانون.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای قانون به میل خود، منشاء اکثر مشکلات در کشور است، همین روحیه باعث شد ۱۲۰ میلیارد تومان به جایی بدهند و توجیه کنند، دلشان می خواهد اینگونه عمل کنند. این موارد باعث می شود نور چشمی های ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بگیرند. روحیه مقابله یا فاصله گرفتن از قانون عامل این مسائل است، امیدواریم واعظی فرصتی پیدا کند و یکبار مباحث حقوقی را مرور کند تا دیگر دچار چنین اشکالات فاحش نشوند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر رئیس‌جمهور دارای اشکال باشد، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در آن شریک شود و رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.