شناسهٔ خبر: 165070 - سرویس مجلس
منبع: فارس

تهیه طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز کلید خورد

بیت کوئین طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز در مجلس کلید خورد.

به گزارش «نماینده»، طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز در مجلس کلید خورد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز

مقدمه:

علیرغم اینکه کشور استعداد زیادی در تولید رمز ارز دارد و در شرایط تحریمی و سخت نقل و انتقال ارز، این نوع از ارز میتواند برای رفع نیازهای کشور گره گشا باشد، متاسفانه آیین نامه ابلاغی هیات وزیران که متضمن قیمت بالا برای گاز تحویلی به نیروگاه‌های برق جهت تولید رمز ارز است، اجازه تولید و مبادله این نوع از ارز را نمی‌دهد.

از اینها گذشته اجازه صدور تاسیس نیروگاه‌های تولیدکننده برق برای تولید رمزارز فرصت خوبی را برای تامین برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف فراهم میکند که کشور از این امکان هم استفاده نمی کند.

برای حل این مشکلات این طرح تهیه شده است.

متن طرح:

ماده 1- دولت مکلف است در طرح‌های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در زمینه نفت، گاز و برق، برای جبران اصل و سود سرمایه گذاری، حسب درخواست سرمایه گذار، به ایشان پرداخت ارزی و یا ریالی داشته و یا در پایانه‌های صادراتی به آنها نفت خام تحویل داده و یا در نقاطی از کشور که شبکه‌های موجود اجازه انتقال را خواهد داد، به سرمایه گذار گاز و یا برق واگذار نماید. انتخاب نحوه مصرف گاز و برق از جمله استفاده در تولید رمزارز و یا فروش در بازار داخلی در اختیار سرمایه گذار می‌باشد. قیمت گاز، قیمت صنعتی (تحویلی به پتروشیمی‌ها به عنوان خوراک) و قیمت برق، قیمت تحویلی به بخش صنعت می‌باشد.

ماده 2- کلیه صنعتگران دارای مجوز استخراج رمزارز جهت بهره مندی از حامل‌های انرژی (برق و گاز) با نرخ صنعتی مکلفند تمام درآمد ناشی از تولید محصول خود را مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی در سامانه نیما و یا سایر سامانه‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه نموده و یا براساس دستورالعمل‌های موجود صرف واردات مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات  و یا کالاهای اساسی نمایند. میزان برق و یا گاز یارانه ای تحویل شده متناسب با ارز وارد شده به سامانه و یا واردات خواهد بود. نظارت بر این فرآیند برابر دستورالعمل مصوب وزارت صمت و بانک مرکزی با مشورت اتاق بازرگانی ظرف یک ماه تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ماده 3- برای تامین بخشی از برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف برق در طول سال، وزارت نیرو مکلف است به متقاضیان رمز ارز در نقاط مورد نظر وزارتخانه، مجوز احداث نیروگاه صادر و با صدور تاییدیه برای تحویل گاز یارانه ای، برق این نیروگاه‌ها را در ساعات اوج مصرف به قیمت مصوب خریداری نماید. وزارت نیرو برای خرید برق این نیروگاه‌ها در ساعات غیر اوج مصرف تعهدی نخواهد داشت.

ماده 4- الف- وزارت نفت مکلف است به ازاء رمزارز تولید و مبادله شده توسط برق تولیدی نیروگاه‌های متصل به شبکه در تولید رمزارز در سامانه نیما و یا سامانه‌های دیگر تحت نظارت بانک مرکزی، گاز مورد نیاز را به قیمت گاز تحویلی به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها تحویل نماید. قیمت گاز مصرفی مازاد بر ارز مبادله شده، معادل کمترین قیمت گاز صادراتی است.

ب- وزارت نیرو مکلف است به ازاء ارز تولید و مبادله شده، برق تحویلی را به قیمت صنعتی محاسبه و مازاد بر آن را معادل کمترین قیمت برق صادراتی محاسبه و وصول نماید.

ماده 5- استفاده از ساز و کار انرژی و قراردادهای دو جانبه بین تولیدکنندگان برق و فعالین صنعت استخراج رمز ارز برای فروش و انتقال برق با استفاده از ترانزیت برق در شبکه سراسری با رعایت مقررات حاکم بر ان امکانپذیر است.

ماده 6- تامین حامل‌های انرژی (برق و گاز) متقاضیان صنعت استخراج رمز ارز تابع رویه‌های موجود در کشور در ساعات غیر اوج مصرف برق و گاز، مشابه سایر صنایع با تعرفه صنعتی برق و گاز (قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها) محاسبه و وصول می‌شود. تامین برق و گاز از شبکه سراسری با رعایت ضوابط فنی و قراردادی موجود و با موافقت سازمان‌های مربوطه امکانپذیر است.

تبصره 1- دولت مکلف

 است قیمت گاز تحویلی به نیروگاههایی را که صرفا برای تامین برق رمزارز احداث شده و یا میشوند و یا نیروگاه‌های موجودی که صرفا مبادرت به تولید رمز ارز میکنند را در ساعات اوج مصرف گاز و برق معادل کمترین قیمت گاز صادراتی و در بقیه ساعات معادل قیمت صنعتی گاز محاسبه و دریافت کند. دولت مکلف است قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌های موضوع این تبصره در شعاع 250 کیلومتری پالایشگاه‌های گاز را با ده درصد و در شعاع دویست و پنجاه کیلومتری تا پانصد کیلومتری با پنج درصد تخفیف نسبت به کمترین قیمت گاز صادراتی، محاسبه و دریافت کند.

تبصره 2- دولت مکلف است قیمت برق واحدهای تولید رمز ارز را در ساعات اوج مصرف برق معادل حداقل قیمت  صادراتی برق محاسبه و دریافت کند.

تبصره 3- کلیه نیروگاه‌های کوچک مقیاس (تولید پراکنده) متصل به شبکه سراسری که متعهد به تامین برق در ساعات اوج مصرف هستند امکان اخذ مجوز و احداث مزارع استخراج رمز ارز را با تعرفه گاز صنعتی دارند. تعرفه گاز نیروگاه‌های غیرمتصل به شبکه سراسری معادل کمترین نرخ گاز صادراتی است. کلیه نیروگاه‌های موجود (با شرط افزایش ظرفیت تولید و یا راندمان) و نیروگاه‌های جدیدالتاسیس (با شرط اتصال به شبکه سراسری)، مشروط به تامین برق در ساعات اوج مصرف، می‌توانند برابر شرایط این قانون از تعرفه گاز صنعتی بهره مند گردند.

تبصره 4- نیروگاه‌های فعال در صنعت استخراج رمز ارز و متقاضی استفاده از گاز با تعرفه صنعتی با رعایت ضوابط ابلاغی وزارت نیرو مکلف به  اتصال به شبکه سراسری برق بوده و در صورت ابلاغ و درخواست وزارت نیرو مبنی بر تزریق و تحویل بخشی از ظرفیت برق تولید شده در دوره اوج مصرف به شبکه سراسری با قیمت خرید و رعایت بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند.

ماده ۷- بمنظور صرفه جویی در انرژی، وزارت صمت مکلف است با تایید سازمان استاندارد،  لیست دستگاه‌های تولید رمز ارز  مجاز و دارای اصالت‌ و کیفیت کافی را مشخص و اعلام کند.

ماده ۸- الزام تولیدکنندگان رمز ارز به استقرار در شهرک‌های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی فاقد وجاهت قانونی است.