شناسهٔ خبر: 164788 - سرویس مجلس
منبع: خانه ملت

مافیای دولتی بر التهاب بازار خودرو می دمند

موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس، با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت خودرو، گفت: قیمت خودرو به طرز عجیبی رو به افزایش بوده که یکی از دلایل آن خروج سرمایه ها از بورس است، همچنین مافیایی که در دل برخی نهادهای دولتی شکل گرفته، بر این وضعیت می دمند.

به گزارش «نماینده»، سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس در حساب شخصی خود در فضای مجازی نسبت به افزایش چشمگیر قیمت خودرو انتقاد کرد. در متن مذکور آمده است:

قیمت خودرو به طرز عجیبی رو به افزایش بوده که یکی از دلایل آن خروج سرمایه ها از بورس است، همچنین مافیایی که در دل برخی نهادهای دولتی شکل گرفته، بر این وضعیت می دمند و اوضاع را بغرنج تر می کنند، مجلس نمی تواند در خصوص این اوضاع ساکت نشسته و باید وارد عمل شود.