شناسهٔ خبر: 164653 - سرویس مجلس
منبع: توییتر

نبود اطلاعات و آمار از تعداد بخشنامه های دستگاه‌های اجرایی

توییتر سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از نبود اطلاعات و آمار دقیق در رابطه با تعداد مقرره و بخشنامه های تصویب شده در دستگاه ها انتقاد کرد و گفت: بدون اطلاعات دقیق نمی توان مقررات دست و پا گیر تولید را حذف کرد.

به گزارش «نماینده»، سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هفته قبل وزارت اقتصاد و امروز، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخ دادند که آمار دقیق افزایش بخشنامه، آیین نامه و دستورالعمل را ندارند.
ظاهراً سه قوه از تعداد مقرره های هر دستگاه بی خبرند، چه رسد بخواهند مقررات دست و پا گیر تولید را حذف کنند.
بدون شناسه یکتا هیچ مقرری نباید معتبر باشد.