شناسهٔ خبر: 161640 - سرویس مجلس
منبع: فارس

قوانین زائد حوزه سلامت در مجلس حذف شد

مجلس نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس در جلسه امروز (سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹) صحن علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

بر این اساس، احکام قانونی حوزه سلامت، مذکور در پیوست‌های این قانون اعم از این که منسوخ ضمنی، منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد بی‌اعتبار هستند، پیوست‌های این طرح شامل قوانین و احکام منسوخه ضمنی و منتفی و قوانین و احکام مدت منقضی است.