شناسهٔ خبر: 159066 - سرویس مجلس
منبع: فارس

نامه به رئیس دیوان محاسبات/ آیا ۴۵ درصد کسر از حقوق دانشجو معلمان قانونی است؟

حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان از ارسال نامه دانشجو ـ معلمان به رئیس دیوان محاسبات در انتقاد از کسر ۴۵ درصدی حقوقشان خبر داد.

به گزارش «نماینده»،حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان با اعلام ارسال نامه دانشجو معلمان به دیوان محاسبات کشور گفت: در این نامه ۶۰۰ نفر از دانشجو معلمان درخواست توقف کسر ۴۵ درصد از حقوق خود بابت غذا و خوابگاه شدند.

وی تأکید کرد: براساس مستندات قانونی که به نهادهای نظارتی و تصمیم گیری ارائه کردیم، دانشجو معلمان مشمول، حداقل دریافتی کارکنان دولت شدند و احکام آنها در سال جاری صادر شد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان تصریح کرد: از سوی دیگر مبحث عدم تعلق عیدی به دانشجو معلمان که براساس تعهدات قانونی از بدو ورود به دانشگاه فرهنگیان در استخدام آزمایشی آموزش وپرورش هستند و با توجه به شمول حداقل حقوق باید ،عیدی را هم دریافت کنند، بود، که خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته وارائه مستندات قانونی، این مطالبه بحق دانشجو معلمان نیز برقرار شد.

وی افزود: در حال حاضر بنا به اظهار قاطبه دانشجو معلمان بابت استفاده از غذا وخوابگاه دانشجویی ۴۵ درصد از حقوق آنها کسر می شود، که محمل قانونی ندارد.

حاجی بابایی تصریح کرد: این مطالبه قانونی معلمان فردا را که در تخصصی ترین دانشگاه برای تربیت فرزندان این کشور به تحصیل اشتغال دارند را نیز با ارائه مستندات قانونی پیگیری می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: توجه به جوانان و تلاش برای کاهش دغدغه های آنها، ایجاد زمینه های اشتغال و ازدواج جزء اولویت ما در برنامه ششم توسعه و بودجه های سالانه است، که این موضوع مهم در خصوص دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان با توجه به لزوم توجه به تربیت تخصصی و پرورش صلاحیتهای عمومی وحرفه ای آنها باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد.

در نامه رئیس فراکسیون فرهنگیان به دیوان محاسبات آمده است: به پیوست درخواست ۶۰۰ نفر از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در رابطه با کسر۴۵ درصد از حقوق آنها برای خوابگاه و غذا تقدیم می گردد، خواهشمند است، دستور فرمایید، مبنای قانونی کسر حقوق دانشجو معلمان بررسی و اعلام گردد.