شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱

رئیس کمیسیون صنایع و وزیر صنایع در افتتاحیه کامیونت جدید ایرانی شیلر