شناسهٔ خبر: 173890 - سرویس پارلمان شهری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

مشکلات بیمه ای گریبانگیر کارکنان شهرداری تهران

شهرداری عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مشکلات بیمه ای گریبانگیر پرسنل و کارفرما در شهرداری تهران است گفت:یکپارچه شدن مراودات با تامین اجتماعی ضرورت دارد.

به گزارش «نماینده» سید احمد علوی در تذکر پیش از دستور خود در صحن امروز شورا با طرح پیشنهاد ایجاد فرآیند یکپارچه و متمرکز مراودات شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: شهرداری تهران در ساختار سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه خود، با سازمان تامین اجتماعی دارای ارتباط کاری و مراودات مالی است.

وی با بیان اینکه این مراودات به پوشش بیمه ای پرسنل شاغل در سازمان و شرکت ها و از سوی دیگر در حوزه پوشش بیمه ای پرسنل پیمانکاران فعال که مستمرا با کارفرمایی شهرداری تهران در حوزه های  تخصصی، ماموریت های مدیریت شهری را انجام می دهند، مرتبط می شود افزود: بررسی ها نشان دهنده مشکلات جدی متعدد نظیر بازداشت و مسدود شدن حساب سازمان و شرکت ها و  پیمانکاران مذکور و نیز اعمال جرایم سنگین توسط سازمان تامین اجتماعی است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مشکلاتی که نه تنها در پیوست و نگاه فنی و اجرایی بر استمرار مطلوب فرآیندهای ماموریتی شرکت وسازمان های شهرداری و پیمان های منعقد شده با پیمانکاران فعال اثر منفی میگذارد، بلکه در نگاهی اجتماعی تهدیدات جدی در پوشش مستمر بیمه درمانی پرسنل شاغل طرف قرارداد با پیمانکاران شهرداری را نیز سبب می‌شود. 

وی با اشاره به نامطلوب بودن شرایط پرداخت مستمر مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمای شهرداری بدلیل مشکلات اقتصادی و درآمدی شهر گفت: این موضوع بار سنگینی در حوزه درمان آنهم در شرایط کرونایی کنونی بردوش  خانواده های کارگران و پرسنل حوزه های پیمانکاری گذاشته است.

عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای ششم شهر تهران با طرح پیشنهادی جهت رفع این مشکلات گفت: با هدف رفع مشکلات مذکور، پیشنهاد می گردد معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نسبت به تدوین و اجرای فرآیند یکپارچه و متمرکز مراودات شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی جهت ساماندهی شرایط اشاره شده و نظام مند کردن این تعاملات برون سازمانی اقدام و گزارش اقدامات و نتایج حاصله را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

به گفته علوی، پر واضح است که در مدل یکپارچه و متمرکز پیشنهادی، امکان بهره مندی از منابع غیرنقد در تعاملات مذکور به عنوان یک فرصت و راهکار گره گشا محسوس است.

نظر شما