شناسهٔ خبر: 165264 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

تغییر نحوه رسیدگی به طرح‌های عادی و یک فوریتی در مجلس

سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: با مصوبه کمیسیون آیین‌نامه از این پس رسیدگی به طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی در مجلس به صورت دو شوری انجام خواهد شد.

به گزارش «نماینده» سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز صبح کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت:‌ در جلسه امروز طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: بر اساس این مصوبه کمیسیون رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس با تغییراتی همراه خواهد بود که بر اساس آن طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی به صورت دو شوری و طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی همانند سابق به صورت یک شوری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. البته بر اساس این مصوبه در صورت تشخیص هیأت رئیسه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی در موارد مورد نظر یک شوری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی پس از بررسی و تصویب در کمیسیون به صحن علنی ارسال می‌شود و پس از تصویب کلیات آنها مجدد به کمیسیون می‌آیند.

محمودی خاطرنشان کرد: در این مصوبه آمده است که در مورد طرح‌ها و لوایح عادی نمایندگان و کمیسیون‌های فرعی ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند و از آنها برای دفاع از آنها دعوت به عمل خواهد آمد تا برای دفاع از پیشنهاداتشان در کمیسیون اصلی حاضر شوند.

وی افزود: بر این اساس کمیسیون اصلی در مورد طرح‌ها و لوایح عادی ۴۵ روز فرصت دارد تا در شور دوم خود نتیجه کار را به هیأت رئیسه و به صحن مجلس ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی نیز پس از تصویب کلیات آنها در صحن گزارش به کمیسیون بازگردانده می‌شود و در این مدت دیگر نمایندگان و کمیسیون‌های فرعی ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند و همانند طرح‌ها و لوایح عادی از آنها دعوت می‌شود تا با حضور در کمیسیون اصلی از پیشنهادات دفاع کنند.

محمودی خاطرنشان کرد: در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی نیز کمیسیون اصلی یک ماه فرصت دارد تا نتیجه بررسی‌های خود را به صحن ارائه کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: در صحن نیز در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی بر خلاف گذشته که ابتدا پیشنهادات حذف، رفع ابهام و... مطرح شده و به رأی گذاشته می‌شد در مصوبه جدید ابتدا گزارش کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود و چنانچه گزارش کمیسیون به تصویب نرسید، پیشنهاداتی که به کمیسیون ارائه شده و رأی نیاورده در صحن به ترتیب رأیی که در کمیسیون داشته مطرح می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در پایان گفت: چنانچه گزارش کمیسیون و پیشنهادات هیچ یک رأی نیاورند، ارجاع به کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود تا طرح و لایحه مجدد در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد و روند قبلی را مجدد طی کند تا پس از اصلاح مجدد به صحن بیاید و چنانچه ارجاع به کمیسیون هم رأی نیاورد، طرح یا لایحه به طور کل از دستورکار مجلس خارج می‌شود.

نظر شما