شناسهٔ خبر: 165041 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

طرح پخش مذاکرات مجلس از تلویزیون تقدیم هیئت رئیسه شد

حاجی دلیگانی طرح پخش مذاکرات مجلس از تلویزیون، جهت طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس تحویل شده است.

به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس طراح پیش نویس قانونی «طرح پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی» گفت: طرح یاد شده به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده است.

در مقدمه طرح «پخش مذاکرات مجلس از تلویزیون» که توسط «حاجی دلیگانی» تدوین شده، آمده است:

تنظیم کنندگان قانون اساسی در اقدامی مترقی، لزوم علنی بودن جلسات مجلس و پخش مستقیم آن از مهمترین و فراگیر ترین رسانه آن زمان یعنی رادیو را در اصل شصت و نهم قانون اساسی گنجاندند. با گذشت زمان و جایگزین شدن تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه، با وجود پخش هزاران ساعت برنامه کم اثر در سیمای جمهوری اسلامی، مردم از دیدن و نظارت برانچه در راس نهادهای کشور و خانه ملت می گذرد محروم هستند. به منظور رفع این نقیصه و در جهت شفاف سازی، این طرح جهت مراحل قانونی تقدیم می گردد.

متن این طرح به شرح ذیل است:

ماده ۱: صداوسیمای جمهوری اسلامی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون با تاسیس شبکه تلویزیونی خانه ملت، مذاکرات علنی مجلس را به صورت مستقیم پخش کند. تبصره: پخش هر جلسه علنی مجلس باید ظرف ۲۴ ساعت یک بار تکرار شود.

ماده ۲: شبکه تلویزیونی خانه ملت موظف است جلسات رسمی کمیسیون ها و هیئت رییسه مجلس را حداقل یک بار و حداکثر ظرف مدت ۳ روز از زمان برگزاری جلسه پخش کند.

ماده ۳: شبکه تلویزیونی خانه ملت موظف است حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از اعلام وصول با افراد ذیل به مدت اعلام شده، مصاحبه به صورت زنده در استودیو با زنده صوتی و یا صوتی تصویری از راه دور برگزار کند.

 الف: امضا کننده اول طرح های قانونی و تحقیق و تفحص به مدت ۱۵ دقیقه

 ب: امضاکننده اول سوال از وزرا به مدت ۵ دقیقه

 ج: امضاکننده اول و دوم و سوم سوال از رئیس جمهور هر یک ۱۵ دقیقه

د: امضاکننده اول تذکر به رئیس جمهور و وزرا به مدت سه دقیقه

ه: امضاکننده اول و دوم استیضاح وزرا هریک ۱۵ دقیقه

و: امضاکننده اول و دوم اعمال ماده ۲۳۴ ایین نامه داخلی مجلس هر یک به مدت ۱۵ دقیقه

ز:اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها هر دو ماه یکبار برای تشریح وظایف مربوطه به مدت ۱۵ دقیقه

ح: روسای فراکسیون‌های مصوب هر ۳ ماه یکبار برای تشریح فعالیت های فراکسیون به مدت ۱۰ دقیقه

ط: هریک از نمایندگان با تقاضای ایشان جهت تشریح فعالیت های نمایندگی هر ۴ ماه یکبار به مدت ۱۰ دقیقه

تبصره: هر یک از نمایندگان موضوع بندهای این ماده می توانند یک نماینده جایگزین را بجای خود برای مصاحبه معرفی کند.

ماده ۴: هزینه های تاسیس و اداره شبکه موضوع این قانون از محل در آمد تبلیغات در آن شبکه تامین می شود.

نظر شما