شناسهٔ خبر: 160586 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

«جهش تولید» شاه کلید خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است

حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه "جهش تولید" شاه کلید خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است، گفت: تولید داخلی رفاه اجتماعی و ارتقا معیشت مردم را رقم می زند.

به گزارش «نماینده»، سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید"، گفت: جهش تولید شاه کلید خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است، مقام معظم رهبری در سال گذشته بر رونق تولید تاکید داشتند اما سال جاری را "جهش تولید" نامگذاری کردند زیرا رونق تولید کافی نبوده و نیاز است همه نهادها تمام توان خود را برای حرکت جهنده به سوی بهبود وضعیت تولید به کار برند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در قانون بودجه سال ۹۹ اعتباراتی حاصل از فروش نفت پیش بینی شده است اما همان گونه که در سال ۹۸ فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به کشور با سختی انجام گرفت، امسال نیز فروش آن و انتقال درآمدهای حاصل شده به کشور با شرایط به مراتب سخت تری همراه خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت در سال جاری را فرصتی ارزشمند دانست و اظهار کرد: کشور نمی‌تواند اقتصاد بدون نفت را تجربه کند مگر اینکه توجه ویژه ای به تولید شود، جهش تولید از یک سو می تواند منجر به اشتغالزایی و از سوی دیگر موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.

تولید داخلی منجر به رشد اقتصادی می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تولید داخلی منجر به رشد اقتصادی شده و این امر در نهایت رفاه اجتماعی و ارتقا معیشت مردم را رقم می زند.

نظر شما