شناسهٔ خبر: 157258 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

نگاهی به پاسخ امام حسین (ع) به پیشنهاد دشمن

عباسعلی کدخدایی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی یادداشتی در مورد پاسخ امام حسین (ع) به پیشنهاد دشمن مطالبی را عنوان کرد.

به گزارش «نماینده»، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اینستاگرام خود نوشت: ...همانا آن درخت پلیدی را مانید که چون باغبان و آن کس که آن را پرورش داده، از آن تناول کند گلویش را سخت فرو گیرد و اگر ستمکار از آن غاصبانه خورد بر ایشان گوارا شود. اینک عبیداللّه زنازاده فرزند زنازاده پا استوار نموده که من یکی از دو مطلب را اختیار نمایم:یکی کشته شدن و دیگری ذلیل او بودن؛ اختیار #ذلّت و خواری از سجیّه ما بسیار دور است، نه آن را خدا و رسولش بر ما می پسندد و نه مؤمنان پاک دین و نه آن دامن‌ها که از لوث دنائت پاکیزه است و نه صاحبان همّت عالیه و نه آن نفوس که دریغ دارند و ترجیح نمی دهند فرمانبرداری نانجیبان را بر آنکه چون جوانمردان بزرگ همّت در میدان جنگ به مردانگی کشته گردند.

همچنین در این متن اینستاگرامی تصریح شد: آگاه باشید که من با این عشیره خویش با وجود یاران کم، برای جنگ با شما آماده‌ام؛ ... هرگاه ما را غلبه و نصرت نصیب گردد و دشمن را شکست دهیم که شیوه ما از قدیم ظفر یافتن بر خصم بوده و اگر مغلوب و مقتول شویم، شکست خوردن از جانب ما نخواهد بود؛ زیرا عادت ما بر جُبْن و بد دلی نیست بلکه مرگ ما رسیده و نوبه ظفر یافتن به مقتضای گردش روزگار، دشمنان ما را بوده است وشیوه روزگار بر آن است که اگر شتر مرگ سینه خویش را از در خانه مردمانی بلند نمود و از آنجا برخاست ناچار بر در خانه دیگری خواهد نشست و زانو بر زمین خواهد زد. بزرگان قوم من از دست شما دچار مرگ نشدند، چنانکه در قرنهای دیرین نیز مردم دچار مرگ گردیده‌اند...

نظر شما