شناسهٔ خبر: 156159 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

سازمان بیمه سلامت منعی درافزایش تعداد پناهندگان تحت پوشش ندارد

بیمه سلامت 43 معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت درافزایش تعداد افراد پناهنده تحت پوشش این سازمان هیچ مشکلی ندارد.

به گزارش «نماینده»،  کوروش فرزین با اشاره به اینکه از سال ۹۴ طرح پوشش بیمه اتباع بیگانه اجرایی شده است گفت: سازمان بیمه سلامت از سال ۹۴ با کمیساریای پناهندگان وزارت کشور درخصوص بیمه پناهندگان وارد رایزنی شد و درهمین راستا قراردادی منعقد گردید، تا اتباع بیگانه مجاز و دارای کد شناسایی از سوی وزارت کشور تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه اتباع دردو قالب جمعیت آسیب پذیرو غیرآسیب پذیر از بیمه سلامت استفاده می کنند افزود: جمعیت آسیب پذیر به طور معمول دارای بیمارهای خاص و از نوع صعب العلاج هستند که کمیساریای پناهندگان سازمان ملل تمامی سرانه مورد نظر بیمه را در وجه سازمان براساس قرار داد پرداخت می کند.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: در خصوص این دسته از بیمه شدگان (آسیب پذیر) چون از ابتدای قرارداد سرانه کامل در وجه سازمان پرداخت می شود تا زمان پایان قرارداد هروقت که مراجعه کنند می توانند دفترچه را دریافت نموده و چنانچه تا زمان دریافت دفترچه در مراکز درمانی دانشگاهی متقبل پرداخت هزینه بستری گردند خسارت آنها قابل پرداخت خواهد بود.

وی اظهار داشت: به طورحتم از شهریور ماه تا پایان سال قرارداد دیگری میان سازمان بیمه سلامت، کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت کشور درخصوص بیمه پناهندگان منعقد خواهد شد، اما درخصوص بیمه جمعیت غیرآسیب پذیر تمامی سرانه باید توسط خود فرد پرداخت شود؛ بنابراین از زمان پرداخت سرانه به مدت یکسال دفترچه بیمه صادر می شود.

فرزین با اشاره به اینکه قراردادها به طور معمول یکساله است گفت: تنها به دلیل وجود برخی مشکلات حقوقی قرارداد از سال گذشته به صورت ۶ ماه منعقد شد، چون سرانه برای بیمه پناهندگان توسط فرد یا کمیساریا به سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود، این سازمان مشکلی در تعداد بیمه شدگان ندارد؛ زیرا تعداد پذیرش شدگان با میزان سرانه پرداختی رابطه مستقیمی دارد.

نظر شما