شناسهٔ خبر: 155880 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

عرف: ساز و کار انتخابات کشور اجازه تخلف را نمی‌دهد

جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مجریان انتخابات به احدی وامدار نیستند و باید امانتدار رأی مردم باشند، اظهار داشت: مکانیزم و سازوکار انتخابات در کشور اجازه تخلف گسترده و تعیین کننده را نمی دهد اما لازم است حتی در حد تخلفات کوچک هم مراقبت و نظارت جدی انجام شود.

به گزارش «نماینده»، جمال عرف در جلسه ستاد انتخابات و مدیران سیاسی استان کردستان، با اشاره به ضرورت توجیه کامل مدیران سیاسی و اعضای ستاد انتخابات استان ها در خصوص اهمیت انتخابات و مسؤولیت سنگین برگزاری آن، هدف اصلی سفرهای استانی معاونت سیاسی وزارت کشور را در سال ۱۳۹۸، ارزیابی وضعیت و عملکرد ستادهای انتخاباتی استان ها دانست.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمال عرف معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخاباتی کشور، در جلسه ستاد انتخابات و مدیران سیاسی استان کردستان، با اشاره به این که ما به عنوان مدیران نظام، با علم و آگاهی نسبت به شرایط کشور و سختی های مدیریت، مسؤولیت را پذیرفته ایم تا به مردم و نظام خدمت کنیم، اظهار داشت: اساساً اصالت مدیریت، مدیریت در شرایط سختی و بحران است. 

وی افزود: همه ما مدیران می دانیم که با ظالمانه ترین و غیرقانونی ترین تحریم های  تحمیلی مواجهیم و در چنین شرایطی، ضرورت دارد نمایندگان عالی دولت در حوزه های خود، با قوت و قدرت و بر اساس یک نقشه راه سنجیده و حساب شده، به وظایف خود عمل کنند. 

عرف با اشاره به این که مجریان انتخابات، به هیچ عنوان به احدی وامدار نیستند و باید امانتدار رأی مردم باشند، اظهار داشت: مکانیزم و سازوکار انتخابات در کشور، اجازه تخلف گسترده و تعیین کننده را نمی دهد اما  لازم است حتی در حد تخلفات کوچک هم مراقبت و نظارت جدی انجام شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر وظیفه ذاتی وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخاباتی سالم و امن، بر ضرورت رعایت دو اصل بیطرفی و قانونمداری توسط مجریان انتخابات، تأکید کرد.

نظر شما