شناسهٔ خبر: 155099 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

نامه 15 اندیشکده‌ به مجلس و شورای نگهبان درباره استانی شدن انتخابات مجلس

انتخابات 15اندیشکده‌ در نامه‌های جداگانه‌ به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از طرح استانی شدن انتخابات مجلس، اظهار نگرانی کردند.

به گزارش «نماینده»، جمعی از اندیشکده‌ها در نامه‌های جداگانه‌ای به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از طرح کارشناسی‌نشده استانی شدن انتخابات مجلس اظهار نگرانی کردند.

متن این دو نامه به‌شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت؛

با احترام به استحضار میرساند آخرین نسخه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اخیراً به تصویب رسیده است، توسط جمعی از اندیشکدهها، پژوهشکدهها و نخبگان کشور مورد تحلیل و ارزیابی دقیق علمی قرار گرفته و با مدلسازی طرح در کل کشور و تحلیل منطق استانی- تناسبی، برخی از پیامدهای فاجعهآمیز اجتماعی، سیاسی، حقوقی و امنیتی آن احصاء شده که در ذیل به استحضار میرسد:

پیامدهای حقوقی

- از بین رفتن مفهوم نمایندگی با انتخاب نمایندهای با درصد بسیار پایینتر از نامزد دیگر

- مغایرتهای فاحش با قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی

- هدررفت بالای آراء حوزههای خرد و کوچک در مقابل آراء کلانشهرها و شهرهای بزرگ

پیامدهای اجتماعی

- تشدید بازفعال شدن شکافها و گسلهای اجتماعی، قومیتی، هویتی، زبانی و مذهبی

- تهدید امنیت اجتماعی با ایجاد تعارض در هویتهای بومی و منابع محلی

- تبدیل مناقشات میانبخشی به مناقشات میاناستانی

پیامدهای امنیتی

- بروز آشوب و اغتشاش در بسیاری از حوزههای انتخاباتی به دلیل عدم اثربخشی رأی و مشارکت سیاسی

- مسدود شدن مسیر ارتباط مردم با حاکمیت و رادیکال شدن فضای عمومی

- تقابل و تعارض میان اقلیتهای مذهبی و قومیتی

پیامدهای سیاسی

- کاهش مشارکت سیاسی عمومی

- ظهور و بروز پدیده سلبریتیهای سیاسی به جای نمایندگان ملی

- نابود شدن رأی اقلیتهای جمعیتی، مذهبی و قومی زیر حجم بالای رأی کلانشهرها

اکنون بالغ بر 15 اندیشکده (با بدنه علمی و کارشناسی ۵۰۰ نخبه) پیادهسازی طرح مذکور در انتخابات سال 98 با مغایرتها، اشکالات و ابهامات مترتب به آن را برای کشور بحرانآفرین میدانند و بدینوسیله هشدار جدی خود را به همراه گزارشهای علمی و کارشناسی به ریاست معزز و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام میدارند.

امید است نمایندگان محترم، فارغ از جبههگیریهای متداول سیاسی و پرهیز از شتابزدگی، نظرات ارسالی نخبگان را مورد تدقیق قرار داده و در فرآیند قانونگذاری موضوعات کلان، ضمن ملاحظه تبعات و پیامدهای آن، با تدبیر هوشمندانه و آیندهنگرانه در راستای تامین منافع ملی کشور گام بردارند.

با آرزوی توفیق الهی

محضر فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان؛

حضرت آیت الله جنتی، حضرت آیت الله محمد مؤمن، حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی، حضرت آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، حضرت آیت الله محمد یزدی، حضرت آیت الله مهدی شبزندهدار جهرمی، جناب آقای دکتر نجات الله ابراهیمیان، جناب آقای دکتر سام سوادکوهیفر، جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی، جناب آقای دکتر سیامک رهپیک، جناب آقای دکتر سید فضلالله موسوی و جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی.

با سلام و آرزوی توفیق الهی؛

با احترام؛ همانطور که مستحضرید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرآیندی غیرعلمی، غیر کارشناسی و شتابزده با اصلاحیههای متعدد در دستور کار مجلس قرار گرفته و به تصویب رسیده است.

بر این اساس مجموعهای از ظرفیتهای اندیشگاهی انقلاب اسلامی با بهرهگیری از جوانان متعهد و متخصص از دانشگاههای معتبر؛ ضمن تدقیق در نظامهای انتخاباتی و سیاسی کشورهای مختلف و ویژگیهای کشور ایران نسبت به تدوین گزارش راهبردی پیرامون پیامدهای فاجعهآمیز طرح مذکور در ابعاد چهارگانه حقوقی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی و ابهامات، اشکالات و مغایرتهای آن با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدام نمودهاند که به پیوست تقدیم حضور میشود.

با امعان نظر به موارد صدرالذکر و دغدغه اعضای محترم شورا در خصوص تطبیق قوانین موضوعه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت اندیشگاهی انقلاب اسلامی تقدیم این گزارش را به مثابه اعلام هشدارهای لازم تبعات طرح قلمداد نموده و استدعا دارد شورای نگهبان همچون همیشه به وظیفه شرعی و قانونی در فضایی علمی و کارشناسی عمل نماید.

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

مرکز افکار سنجی دانشگاه تهران

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

اندیشکده سیاست پژوهی متین

بنیاد توسعه فردا

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

اندیشکده حکمرانی شریف

اندیشکده سدا(سیاست گذاری دولت اسلامی)

پژوهشکده سیاست گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان

اندیشکده متنا(مدرسه تمدن نوین اسلامی)

دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

اندیشکده ماهر(مرکز اندیشه، همفکری و راهبردی)

موسسه راهبرد معاصر

اندیشکده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری تداوم

 

نظر شما