شناسهٔ خبر: 154348 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی:

بخش عمده‌ای از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم توجه به ظرفیت جوانان کشور است

میثم زرندی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: بخش عمده‌ای از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم توجه به ظرفیت جوانان کشور است و به این موضوع باید از دو بُعد توجه کرد؛ یکی اینکه استعدادهای جوانان باید کشف شود و دوم از این استعدادها در مسیر خودش استفاده شود.

به گزارش «نماینده»، میثم زرندی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و معاون تبلیغات و روابط عمومی، در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب گفت: بخش عمده‌ای از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم توجه به ظرفیت جوانان کشور است و به این موضوع باید از دو بُعد توجه کرد؛ یکی اینکه استعدادهای جوانان باید کشف شود و دوم از این استعدادها در مسیر خودش استفاده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازوکاری برای کشف استعدادهای جوانان وجود ندارد، اظهار داشت: بهترین راه کشف استعداد جوانان و بکارگیری آن‌ها ارتباط صنعت و دانشگاه و به عبارت کلی‌تر فضای کسب و کار در هر حوزه‌ای با فضای دانشجویان و دانشگاه است. در این صورت می‌توان استعدادهای جوانان را در حین دوران تحصیل کشف کرد و پرورش داد و بعد از تحصیل نیز در جایگاه مناسب از ظرفیت آن‌ها استفاده شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه ارتباط مسئولین دستگاه‌های اجرایی در هر سطحی باید با دانشگاه‌ها گسترش یابد تصریح کرد:مسئولان می‌توانند از ایده‌های جدید و بروز جوانان در مسیر کار خود استفاده کنند.

زرندی با اشاره به اینکه حلقه وصلی بین جوانان مستعد با مراکز کسب و کار وجود ندارد، اظهار داشت: به نظر من وزارت ورزش و جوانان باید متولی ارتباط تعامل دستگاه‌های اجرایی کشور با جوانان شود و بتواند از طریق کشف استعدادها آن‌ها را به دستگاه‌های مربوطه معرفی کند تا از ظرفیت آن‌ها استفاده شود. بقیه دستگاه‌هایی که زیر نظر دولت نیستند هم می‌توانند از این ظرفیت وزارت استفاده کنند یا خودشان سازوکاری مشابه به این ساختار را برای بکارگیری جوانان ایجاد کنند.

وی افزود: البته باید نظارت دقیق هم روی این سازوکار از سوی نهادهای نظارتی صورت بگیرد که در این موضوع دوگانه پول و پارتی در دستگاه‌ها رخنه نکند که بی کفایت‌ها جای با استعدادها را پر کنند و ما در مسیر اجرای این ایده و مطالبه رهبر انقلاب دچار انحراف شویم.بخش عمده ای از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم توجه به ظرفیت جوانان کشور است.به این موضوع باید از دو بُعد توجه کرد؛ یکی اینکه استعدادهای جوانان باید کشف شود و دوم از این استعدادها در مسیر خودش استفاده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازوکاری برای کشف استعدادهای جوانان وجود ندارد، اظهار داشت: بهترین راه کشف استعداد جوانان و بکارگیری آنها ارتباط صنعت و دانشگاه و به عبارت کلی تر فضای کسب و کار در هر حوزه ای با فضای دانشجویان و دانشگاه است. در این صورت می توان استعدادهای جوانان را در حین دوران تحصیل کشف کرد و پرورش داد و بعد از تحصیل نیز در جایگاه مناسب از ظرفیت آنها استفاده شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه ارتباط مسئولین دستگاه های اجرایی در هر سطحی باید با دانشگاه ها گسترش یابد تصریح کرد:مسئولان می توانند از ایده های جدید و بروز جوانان در مسیر کار خود استفاده کنند.

زرندی با اشاره به اینکه حلقه وصلی بین جوانان مستعد با مراکز کسب و کار وجود ندارد، اظهار داشت: به نظر من وزارت ورزش و جوانان باید متولی ارتباط تعامل دستگاه های اجرایی کشور با جوانان شود و بتواند از طریق کشف استعدادها آنها را به دستگاه های مربوطه معرفی کند تا از ظرفیت آنها استفاده شود.بقیه دستگاه هایی که زیر نظر دولت نیستند هم می توانند از این ظرفیت وزارت استفاده کنند یا خودشان سازوکاری مشابه به این ساختار را برای بکارگیری جوانان ایجاد کنند.

وی افزود: البته باید نظارت دقیق هم روی این سازوکار از سوی نهادهای نظارتی صورت بگیرد که در این موضوع دو گانه پول و پارتی در دستگاه ها رخنه نکند که بی کفایت ها جای با استعدادها را پر کنند و ما در مسیر اجرای این ایده و مطالبه رهبر انقلاب دچار انحراف شویم.
 

نظر شما