شناسهٔ خبر: 149797 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: میزان

جانمایی انتقال «پایتخت سیاسی و اداری» تا شش ماه آینده

ابوترابی عضو ناظر مجلس در شورای «ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در آخرین جلسه این شورا مقرر شد تا شش ماه آینده جانمایی برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری از سوی وزرات راه و شهرسازی و معاونت فناوری رئیس جمهور صورت پذیرد.

به گزارش«نماینده»، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به آخرین نتایج جلسه «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در این جلسه درباره مباحثی همچون ساماندهی تهران، حمل و نقل و تمرکززدایی سیاسی و اداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

عضو ناظر مجلس در «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» بیان داشت: در این جلسه به معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت راه وشهرسازی ماموریت داده شد تا مطالعات تطبیقی انجام شده در این زمینه را با حضور صاحبنظران مورد بازنگری قرار دهد تا انشاالله ظرف شش ماه آینده کار کارشناسی درباره نقطه‌یابی پایتخت سیاسی و اداری به این شورا تحویل داده شود.

ابوترابی اظهار داشت: همچنین در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که انتقال پایتخت سیاسی و اداری بار مالی آنچنانی نخواهد داشت.
 

نظر شما