شناسهٔ خبر: 149104 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

خدادادی در توضیح اهمیت تصویب لایحه حمایت از کودکان

نیازمند اجرای صحیح و کامل قوانین هستیم

خدادادی «رئیس کمیسیون اجتماعی» مجلس به «نماینده» گفت: در رابطه با حمایت از کودکان نیاز به اجرای صحیح و کامل قوانین موجود داریم

«سلمان خدادادی» در پاسخ به این سؤال که چرا تصویب لایحه حمایت از کودکان تا این لحظه به تعویق افتاده است به خبرنگار «نماینده» گفت: «لایحه حمایت از حقوق کودکان که شامل کودکان بدسرپرست نیز میشود در دوره قبلی فعالیت مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با پایان کار مجلس نهم این لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی راه نیافت. این لایحه، لایحه سنگینی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است و این اواخر با اولویت به آن نگاه شد، کلیات آن به تصویب رسید و در حال بررسی جزئیات هستیم.»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این لایحه اظهار داشت: «این لایحه با توجه به جنبههای حمایتی که یک کودک نیاز دارد؛ از جمله در برابر کودکآزاری خانوادههای بدسرپرست، حمایت از کودکان کار، حمایت از معلولیت کودکان و... تهیه شده که هم قانونی کامل است؛ هم دربرگیرنده جوانب شرعی و هم برگیرنده از جوامع دموکراسی است که میتوان جهت رفع مشکلات کودکان، از آن استفاده کرد.»

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس عنوان کرد: «بسیاری از دوستان بهخصوص اعضای کمیسیون قضائی نظرشان بر این بود که این لایحه مشمول اصل ۸۵ شود. دلیل موافقت با این موضوع این بود که ما معتقدیم هر قانون، طرح یا لایحهای که در صحن علنی مورد بررسی قرار میگیرد، قطع به یقین ۸۰ تا ۹۰ درصد همانی است که در کمیسیون تصویب شده، البته در موارد نادری هم شاهد بودهایم که در صحن نمایندگان خلاف رأی کمیسیون رأی بدهند.»

وی در ادامه افزود: «وقتی یک لایحه مشمول اصل ۸۵ شود، مجلس تنها یک رأی میدهد و اصل ۸۵ را تصویب میکند بعد از آن هرچه را که کمیسیون تصویب کرد، قانون میشود.»

خدادادی اذعان کرد: «تفاوتی که وجود دارد این است که در صحن رسیدگی به لوایح با سرعت تمام انجام میشود ولی اگر نسبت به موضوعی نمایندگان ایراداتی را وارد بدانند و برای اصلاح به کمیسیون برگردد، اصلاح آن ۳ تا ۶ ماه زمان میبرد؛ منتهی در کمیسیون دیگر این نیست، کمیسیون خودش لایحه را تخصصی، نهایی و تصویب میکند.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان اثر روانی در جامعه دارد تأکید کرد: «برخی معتقدند این لایحه باید در صحن بررسی شود چرا که ممکن است نمایندهای بخواهد نکتهای به آن اضافه کند تا بهنفع قانون باشد. از طرفی هم قانون آئیننامه داخلی مجلس میگوید رئیس مجلس موظف است این موضوع را برای رأیگیری بگذارد. اگر رأی دادند میشود قانون هشتادوپنجی و میرود به کمیسیون و کمیسیون نظر میدهد.»

وی در پاسخ به این سؤال که چرا چندی قبل بهعنوان رئیس کمیسیون اجتماعی با این لایحه مخالفت کردید، اظهار داشت: «در یک مقطع زمانی مصاحبهای شد با عنوان «آیا در مورد حمایت از کودکان در جنبههای مختلف آن به قانون نیاز داریم یا خیر؟» پاسخ بنده این بود که «با بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که قوانین حمایت از حقوق کودکان کامل است و خلأ و ضعفی در قوانین حمایتی نداریم. در رابطه با حمایت از کودکان نیاز به اجرای صحیح و کامل قوانین موجود داریم و با استفاده از قوانین موجود میتوان حمایتهای لازم را از کودکان بدسرپرست انجام داد.» روند بررسی این لایحه باعث میشود که نتوانیم بهدرستی از حقوق این کودکان حمایت کنیم، قضات محترم نیز نظرشان بر این بود که ما قوانینی را استخراج میکنیم، هرچه باشد رأی میدهیم، مشکل و خلأ خاصی نیست.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: «کمی این لایحه متفاوتتر است چرا که نگاه حمایتی دارد، قانون بههرحال نگاه مختص به خودش را دارد. منتهی نبودن قانون موجب خلأ در حمایت از بحث کودکان نبوده، خلأیی وجود نداشته که ما نتوانیم از کودکان در ابعاد مختلف حمایت کنیم، به همین دلیل این صحبت را کرده بودم.»

خدادادی بیان کرد: «بر اساس قوانین و دین ما بهترین مکان برای نگهداری کودکان محیط خانواده است و بر این اساس اولویت حضانت کودکان با خانواده است، منتها درصورتیکه خانواده ناسالم باشد کودک به مراکز نگهداری منتقل میشود.»

وی با تأکید بر اینکه هر قانون در جامعه نیازمند ضمانت اجرایی است، بیان داشت: «مجلس باید جنبه نظارتیاش را بعد از تصویب قوانین قوی کند. برخی معتقدند بعضی از قوانین ضمانت اجرایی ندارند، در پاسخ باید گفت ضمانت قانون وجود خودِ قانون است. بودن قانون خودش توقعات را بالا میبرد. بهعنوان مثال قانون حمایت از معلولین تصویب میشود، امتیازی به معلولین میدهیم، در جامعۀ هدف معلولین توقع ایجاد میشود، هر کدام میروند میگویند این قانون چرا اجرا نشد؟ فلان سازمان چرا این قانون را اجرا نکرد و...»

خدادادی در پاسخ به این سؤال که تصویب لایحه حمایت از کودکان چه نهادهایی را موظف به اجرای قانون میکند اذعان داشت: «برای حمایت از این لایحه تمامی ارگانها درگیر میشوند. بیش از همه قوه قضائیه است که در رابطه با این لایحه درگیر میشود. مجلس هم تا کنون برای تصویب لایحه درگیر بوده است و بعد از تصویب هم در نظارت آن درگیر است، در دولت نیز سازمانهای مختلف مثل وزارت تعاون، کمیته امداد، بهزیستی، درگیر میشوند و مسئولیت و وظیفه پیدا میکنند.»

نظر شما