شناسهٔ خبر: 149006 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

محمدی:فعالیت کودکان کار در پایتخت قابل ساماندهی نیست

داود محمدی نماینده تهران عضو مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: بررسی ها نشان می دهد که کودکان کارتحت نظارت شبکه های قاچاق فعالیت می کنند.

به گزارش «نماینده»، داود محمدی ، درخصوص اظهارات برخی مسئولان مبنی بر اینکه حذف کامل کودکان کار درتهران امکان پذیرنیست، گفت: بحران افزایش کودکان کار در کشور از چند سال گذشته تاکنون افزایش چشمگیری داشته است، به ویژه دراکثرکلان شهرهایی مانند تهران که کودکان کار اسیرباندهای قاچاق انسان هستند؛ متاسفانه این آسیب اجتماعی سبب ایجاد چهره زشت و نامناسب برای پایتخت نیز شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برخی کودکان کار درمعابر و خیابان ها اقدام به دستفروشی می کنند، افزود: برخی کودکان کار هم متاسفانه اقدام به جمع آوری زباله کرده و درواقع زباله گردی می کنند، به طورحتم دربحث جمع آوری و ساماندهی کودکان کار متولیان عملکرد ضعیفی داشته و هیچ دستگاهی ازجمله استانداری و فرمانداری  نمی تواند وظایف خود را به گردن دیگر نهادها قراردهد.

وی با بیان اینکه استانداری درراس همه دستگاه ها باید با برنامه ریزی نهادهای مسئول را مجبوربه انجام وظیفه کند، تصریح کرد: نیروی انتظامی نیز  باید با قدرت درجمع آوری و ساماندهی کودکان کاربه وظایف خود عمل کند، به طورحتم عدم توجه به ساماندهی کودکان کار سلامت و امنیت جامعه را درآینده دچار مشکل کرده و معضلات اخلاقی و اجتماعی را افزایش می دهد؛ متاسفانه کودکی که باید مراحل آموزشی را درمدرسه طی کند، درخیابان ها مشغول کارهای نادرست و گاهی خلاف قانون است.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید براینکه آمارکودکان کار روزانه درحال افزایش است، گفت: مسئول سیاسی، اجتماعی و امنیتی یک استان استانداراست، استانداری باید به طور جدی به این مسئله پرداخته و نسبت به مشکلات موجود پاسخگو باشد؛ در اینکه فعالیت کودکان کار اغلب تحت نظارت باندها بوده هیچ شکی وجود ندارد، به طوری که این باندها کودکان کار را درشهررها کرده و درپایان شب جمع آوری می کنند؛ لذا این فرار از مسئولیت توسط دستگاه ها قابل پذیرش نیست.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به اینکه کم کاری دستگاه ها به طور حتم افزایش کودکان کاررا به دنبال خواهد داشت، افزود: متاسفانه این کودکان انواع مفاسد اجتماعی را آموزش می بینند که درصورت عدم توجه قابل کنترل نخواهد بود.

نظر شما