شناسهٔ خبر: 148812 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

پشت پرده عدم موافقت ۳۰نفرنماینده تهران؛ در سوال از روحانی کیست؟

امیرابراهیم رسولی به نظرمی رسد این اقدام ۳۰نفرتهران یک  طراحی بیرون مجلسی باشدوباید دیدچه کسی پشت صحنه ی این سناریوست.

«نماینده»؛ امیرابراهیم رسولی*/ یک نماینده مجلس اعلام کرده  ۳۰نفرنماینده تهران موافق سوال از رییس جمهور نیستند؛درحالی که بی سامانی اقتصادی وضعف دولت دراداره امورمشهوداست ومردم درتهران وشهرهای دیگرازین وضع ناراضی اندوازسویی برخی ازآنان تاچندی پیش موافق بودند.پس چه کسی  دستور عدم موافقت راصادر کرده است؟
به نظرمی رسد این اقدام ۳۰نفرتهران یک  طراحی بیرون مجلسی باشدوباید دیدچه کسی پشت صحنه ی این سناریوست، چراکه رییس فراکسیون امیدنشان داده ازچنین نفوذ کلامی برای اجماع افراد برخوردارنیست.

مطلب زیر گفته یکی ازین ۳۰نفراست که  سوال از روحانی را امضا نکرده است.

دکتر ... نماینده تهران و عضو فراکسیون امید درگفتگو باسایت  نماینده:

بنده اصولا با سوال از رئیس جمهور  موافق هستم شاید او حرف هایی داشته باشد، بیاید حرف‌هایش را بزند می تواند تنویر افکار عمومی باشد بنابراین معتقدم اگر نتوانستیم از سوال از وزراء و استیضاح آنها نتیجه بگیریم کما اینکه تا الان نتیجه نگرفته ایم پس بهتر است سوال از رئیس جمهور  کلید بخورد.
اینکه چگونه نظر یک نماینده عوض میشود یا عوض میکنند محل بحث است. اما آیا جایگاه نهادی چون مجلس که قراراست راس امورباشد با عملکرد  اصلاح طلبان بدین شکل سازگاراست؟
موافق سوال باشی اما مجبوربه عدم موافقت شوی!!!
با اظهارات فوق؛ آنچه موردیقین است اینکه افراد مجبوربه عدم موافقت شده اند و مصلحت مردم که قراربودباهزاروعده وامیدبه اسم لیست امیدانجام شد سرابی بیش نبوده است.
امروز باید فکرکنیم امثال  کاظم_جلالی درکجای این پازل قرارگرفته وچه موضعی دارند؟
پاسخ به این سوال بسیاری ابهامات رادرباره عملکرد مجلس دهم را روشن خواهد کرد.
درنهایت مهمترین مسئله خیرملت وکشوراست که بازیچه سیاسی بازی و  قبیله_گرایی برخی شده است.
روزی با "تکرارمیکنم" مردم را  اغفال کردند،روزی باتاییدوغلونسبت دولت وامروزهم نوعی بازی میکنندودرنهایت دودش به چشم مردم میروددرحالی که وعده هاشان درحد  حرف باقی ماند.

نظر شما