شناسهٔ خبر: 148303 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

در حاشیه مرگ  سادات و نطق  بازرگان/ چه کسی آمریکایی است؟

امیرانتظام6

محمد خاتمی:

...مراد از آمریکایی بودن، نحوه ای از دید و بینش است که به سادگی ابزار دست سیاست های توسعه طلبانه آمریکا می شود و به خاطر برخورداری از همین دید و بینش ، جریانی که شما در راس آن قرار دارید همواره از مواضع ضد آمریکایی جمهوری اسلامی البته با توجیهات گوناگون اظهار نارضایتی و حتی مخالفت قولی و عملی کرده است و چه نقصی در کار شما است که فردی چون  امیرانتظام جاسوس و مزدور آمریکا تا سطح معاونت نخست وزیر و سخنگوی  دولت موقت  بالا می آید – لابد امیرانتظام هم آمریکایی نیست – و الا کسی نمی گوید که شخص شما با آمریکا سر و سری دارید.

و نیز مراد از آمریکایی بودن، انحصار طلبی دیوانه وار گروهک هایی است که چون هیچ پایگاهی در میان خلق ندارند، برای رسیدن به قدرت ، به دامن بیگانگان می آویزند و امروز این آمریکا است که پندارگرایانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مجاهدین خلق! دل بسته است و از آنان حمایت می نماید.

روزنامه کیهان ،  ۱۸ مهر ۱۳۶۰ ، صفحه ۱ و ۳ 
 

نظر شما