شناسهٔ خبر: 148301 - سرویس پارلمان شهری
نسخه قابل چاپ

«الهام فخاری» در گفتگو با «نماینده» مطرح کرد

بازی‌های رسانه‌ای بیشترین آسیب را به اعتماد عمومی می‌زند

فخاری عضو شورای شهر تهران در گفتگو با «نماینده» موضوع واگذاری بیلبورد تبلیغاتی توسط سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران به یکی از بازیگران را یک بازی رسانه‌ای دانست.

الهام فخاری "عضو کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران" در گفتگو با «نماینده» در واکنش به خبری دربارۀ واگذاری بیلبورد تبلیغاتی توسط سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران به یکی از بازیگران گفت: «چنین ادعایی نه در اختیار مدیر حوزه ورزش است و نه چنین اقدامی صورت گرفته است.»

این عضو شورای پنجم شهر تهران تاکید کرد: «توضیحی که در این مورد ارایه شده گویای این است که واقعیت غیر از این بوده است.»

فخاری با تصریح بر اینکه «بازی رسانه ای و بیان ناقص، به ویژه در این شرایط بیش از همه به اعتماد عمومی آسیب می‌زند» اظهار داشت: «به نظر می رسد کسانی هستند که با دست‌کاری واقعیت و به بهای ویران کردن اعتماد اجتماعی، سرگرم تسویه حساب و رقابت در حوزه‌های کاری خودشان هستند تا به این وسیله فضای کار برای خود ایجاد کنند.»

نظر شما