شناسهٔ خبر: 147530 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

مهلت ۲ هفته‌ای معاونت نظارت برای ارائه طرح «افزایش اقتدار مجلس»

مجلس عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون آیین نامه، دو هفته به معاونت نظارت مهلت داد تا گزارش جامعی به همراه راهکارها برای کارآمدتر شدن بعد نظارتی و اقتدار مجلس ارائه کند.

به گزارش «نماینده»، شهباز حسن پور عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس اظهارداشت: راهکارهای افزایش انضباط و اقتدار مجلس با حضور رؤسای سه فراکسیون، معاونت های رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها برگزار شد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاونان مجلس معتقد بودند باید ابزارهای قانونی برای نظارت نمایندگان کارآمدتر و قدرتمندتر باشد تا اقتدار مجلس افزایش یابد.

عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس اظهارداشت: معاونت نظارت مجلس معتقد بود ابزارهای نظارتی مجلس کارآمدی خود را از دست داده است لذا مقرر شد ظرف ۲ هفته معاونت نظارت گزارش جامعی به همراه راهکارها و پیشنهادات برای کارآمدتر شدن بعد نظارتی و اقتدار مجلس به کمیسیون آئین نامه داخلی ارائه کند.

حسن پور تصریح کرد: امیدوارم مجلس در بعد نظارتی بتواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

نظر شما