شناسهٔ خبر: 145461 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

مجلس، آتش نشانی نیست

امیرابراهیم رسولی مجلس آتش نشانی نیست که هنگامه بحران سروکله اش پیداشود و آژیرکشان حرکت کند.

«نماینده»؛ امیر ابراهیم رسولی/* با تاملی در جلسه روز۳شنبه پارلمان و دقت درسخنان رییس ونمایندگان درباره بحران ارز، در می یابیم کارایی مجلس دهم همانند  آتش نشانی شده است.

*مجلس شورای اسلامی، نظارت و قانونگذاری رابه عنوان دو وظیفه ذاتی بردوش دارد اما عملکرد قاطبه ی نمایندگان نشان میدهد این وظایف به خوبی انجام نمی شود.

*داستان  بحران ارز امروزنمونه ای بود که مصداق عملکرد آتش نشان گونه نمایندگان ورییس است.

نطق های احساسی و تذکرات هرچند درست به دولت،روحانی وکابینه اش درچنین برهه ای صرفا اقدامی تبلیغاتی وسیاسی ست.

*جدا از شیطنت های بین المللی و دشمنی ها علیه نظام ،مجلس چه بخواهد چه نخواهد دراین بحران  شریک دولت است ونمی تواند از زیراین بارشانه خالی کند.

ازناهماهنگی و تناقض مسئولین دولتی تا ضعف تیم اقتصادی دولت گرچه درست است اما مگرهمین مجلس وآقایان نماینده آنان را  انتخاب نکردند؟

چرا وقتی  رای اعتماد بود چنین حساسیتی نبود ولابی ها حرف اول رامیزد؟

*درهرحال مجلس ،آتش نشانی نیست که هنگامه بحران سروکله اش پیداشود وآژیرکشان حرکت کند.

فقدان نظارت دقیق وکارشناسی به پیکره ی دولت که می بایست به صورت موثرصورت گیرد،امروز عامل مهمی در بحران ارزی ست که با تذکرونطق آتشین حل نمی شود ونیازمندبازنگری در انجام وظایف نمایندگی وبازیابی کارآمدی مجلس محترم است.

مدیر مسئول سایت و ماهنامه«نماینده»

نظر شما