شناسهٔ خبر: 145189 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

آقای روحانی؛دوپهلوگویی یا دوقطبی آنهم مقابل منصوب(دوست دیرین) خودتان؟

روحانی

«نماینده» / درحالی رییس جمهورمحترم درواکنش به  فیلترینگتلگرام  از اصطلاح "کام مردم راتلخ نکنید"، استفاده کردکه  منصوب خودایشان یعنی دبیرشورای عالی فضای مجازی(فیروزآبادی)، باشجاعت وصراحت اعلام کرد باتوجه به معضلات عدیده تلگرام درشورای عالی به این نتیجه رسیدیم که  حتما باید پیام رسان بومی داشته باشیم ورییس جمهور(به عنوان رییس شورا)  دستور داده انحصار تلگرام درکشور شکسته شود.

البته رییس جمهور سخنان خوبی نیز زده وبایدآنهاراهم دید اما نتیجه  مصداق یکی به میخ ویکی به نعل شده است. ایجاد شک وشبهه درباره یک  تصمیمملی که دراختیار یک شوراست چرابایدتبدیل به هزینه برای دیگران شود؟

اگر شورایی تصمیم گرفته چرا رییس صبح  دستوری میدهداما درمصاحبه جوردیگر القا میکند؟

آیا این تناقضات برای مردم  تیزهوش ایران هنوز روشن نشده است؟

منطقا اگربه جمع بندی رسیده اید تلگرام برای کشور به دلایل گوناگون  مضر است وتصمیمی گرفته اید، چرا با  استدلال ومنطق برای مردم صحبت نمیکنید؟ چراخطرات راتشریح نمیکنید وبازبان استدلال ودلسوزانه واقعیت مضرات رانمیگویید؟ دوپهلو گویی چه عواقبی دارد؟  

باورکنیم دوره دوقطبی سازی برای کسب  رای  تمام شده و نبایدبااین نمایشات مردم راسرگرم کرد واحدی هم  باورنخواهد کردمشکلات اقتصادی موجود اعم ازبیکاری و رکودو بی ثباتی ارز ربطی به فیلتروتلگرام داشته باشد.

نظر شما