شناسهٔ خبر: 144035 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم

تشریح سازوکار سوال از رئیس جمهور بعد از نشست ۶ ساعته مجلس و نمایندگان دولت

علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعد از اعلام قانع نشدن نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور از توضیحات نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس جهت ارائه گزارش جمع بندی جلسه به هیئت رئیسه مجلس، یک هفته فرصت دارند.

به گزارش«نماینده» علی اکبر کریمی با اشاره جلسه دیروز نمایندگان در خصوص سوال از رئیس جمهور گفت: به دنبال اقداماتی که در دولت برای ساماندهی موسسات بانکی مشکل دار انجام شده بود  و اعتراضات گسترده مردم را در پی داشت، تعدادی زیادی از نمایندگان مجلس اقدام به طرح سوال از رئیس جمهور  کردند.

به گفته کریمی در این بین سوال مذکور پس از چند ماه تاخیر بالاخره از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، صبح روز یک شنبه ۲۹ بهمن جلسه مفصل و طولانی از ساعت ۱۰ صبح با حضور نمایندگان رییس جمهور شامل کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی، دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون پارلمانی رییس جمهور، در کنار تعدادی از نمایندگان سوال کننده در کمیسیون اقتصادی حضور یافتند.

وی افزود، طولانی شدن مباحث باعث شد تا جلسه صبح در بعد از ظهر نیز به مدت ۴ ساعت ادامه پیدا کند.

 کریمی ادامه داد، هرچند نمایندگان رئیس جمهور پاسخهایی را به نمایندگان ارائه کردند اما در نهایت نمایندگان حاضر در جلسه اعلام کردند که از پاسخهای ارائه شده قانع نشده اند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در حال حاضر نمایندگان یک هفته فرصت دارند تا جمع بندی جلسه را به هیئت رئیسه ارائه کنند.

وی افزود، در صورتی که طی این مدت تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور از تعداد مندرج در آیین نامه داخلی مجلس برای طرح سوال از رییس جمهور (۷۳ نفر) کمتر نباشد، طبق آیین نامه داخلی،  رئیس مجلس موظف است وصول سوال نمایندگان از رئیس جمهور ایجاد می‌شود.
به این ترتیب رئیس مجلس از رئیس جمهور برای طرح سوال در مجلس به صورت رسمی  دعوت خواهد  کرد.

به گزارش تسنیم، کرباسیان با اشاره به نشست دیروز کمیسیون اقتصادی درباره سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری گفت: نمایندگان مجلس سوالی از رئیس جمهور مطرح کرده اند که بررسی آن توسط رئیس مجلس بر عهده کمیسیون اقتصادی قرار داده شده است لذا این نشست دیروز بررسی شد و نمایندگان سوال کننده در این نشست مسائلی را بیان کردند که نمایندگان رئیس جمهور نیز در مقام پاسخگویی مواردی را در پاسخ به آن عنوان کردند. رفع مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوه‌ای است که در همین راستا کمیسیونی از ۳ قوه برای رفع مشکل این موسسات تشکیل شده است.

نظر شما