شناسهٔ خبر: 143959 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

دولت در حوزه مدیریت اقتصادی و سیاسی فاقد انسجام است

حسن رسولی عضو بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم گفت: دولت در حوزه مدیریت اقتصادی و سیاسی، فاقد انسجام است.

به گزارش «نماینده»، سیدحسن رسولی عضو بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه دولت در حوزه های مدیریت اقتصادی و سیاسی فاقد انسجام است اظهار داشت: دولت به عنوان پیش برنده مسائل کشور، اساسا در صورتی می تواند در مقایسه با دو قوه دیگر و سایر ارگان ها نقش برتر خود را ایفا کند که از حداکثر انسجام برخوردار باشد.

وی در همین باره افزود: رئیس جمهور باید با بدنه و مدیران میانی دولت،  ارتباط معنوی و رفاقتی داشته باشد. ارتباط رئیس جمهور با مردم باید بیشتر باشد و نمایندگان وی در استان ها، خود را به اجرای سیاست های دولت، با تعصب بالا ملزم بدانند. به نظر من، دولت در این حوزه ها تا رسیدن به وضع مطلوب مشکلات جدی دارد.

رسولی با اشاره به محرک ها و متغیرهای موثر در حوزه اقتصاد اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین المللی و مدیریتی گفت: یکی دیگر از متغیرهای موثر بر حوزه اقتصاد، ایجاد هم سویی،  هم نظری و هم آهنگی در سطوح مختلفِ تصمیم گیریِ مراکزِ عمده تصمیم گیر در نظام است. دولت روحانی یا هر دولت دیگری،  بدون داشتن بسته کاملا منضبط و مرتبط، امکان کسب توفیق و پیشرفت در حوزه اقتصادی را نخواهند داشت.   

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، دولت نمی تواند بدون همراهی مراجع بالادستی و هم سطح دولت، در مسائل اقتصادی که منبعث از حوزه های سیاسی، فرهنگی، بین المللی و اجتماعی است، تصمیم بگیرد اظهار داشت: تجربه نشان داده زمانی که همکاری میان این بخش ها بیشتر بوده، مردم هم همکاری و همراهی بیشتری داشته اند. دولت در این زمینه با آسیب ها و تهدیدهای جدی مواجه است.

نظر شما