شناسهٔ خبر: 143236 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم

بزرگترین بدهکار بانکی چقدر بدهی دارد؟

بانکداری بدهی بخش دولتی که بزرگترین بدهکار باتکی است، در هشت ماهه امسال ۲۵۴۱.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان ماه سال ۹۵ به میزان ۲۱.۶ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۶ رشد نشان می دهد.

به گزارش «نماینده»، بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در آبان ماه سال جاری ۱۰۰۶۳.۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۹.۷ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۴۱.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان ماه سال ۹۵ به میزان ۲۱.۶ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۶ رشد نشان می دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان ماه رقم ۶۳۲.۸ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۹.۸ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲.۲ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ۱۱۰۴.۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری به رقم ۱۵۰۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۴.۷ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آبان ماه رقم ۳۵۳.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی ۵.۲ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

نظر شما