شناسهٔ خبر: 142327 - سرویس فرهنگ
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

مدیرمسوول سایت نماینده تبرئه شد

لوگو هفته نامه نماینده پرونده مدیرمسئول سایت نماینده با شکایت شاکی خصوصی و به اتهام توهین، افترا و نشر مطالب خلاف واقع تشکیل شدکه اعضای هیئت منصفه پس از استماع شکایت شاکی و دفاعیات متهم، مدیر مسئول سایت نماینده را مجرم نشناختند.

به گزارش«نماینده»، دادگاه مدیران مسئول روزنامه اعتماد و سایت نماینده،  در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

یکی از پرونده های مورد رسیدگی، پرونده الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتمادبود. در این پرونده که مدعی‌العموم شاکی بود، موارد اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قید شده بود.

در این پرونده، درخواست استمهال مدیرمسئول اعتماد مورد موافقت قرار گرفت.

پرونده مدیرمسئول سایت نماینده نیز با شکایت شاکی خصوصی و به اتهام توهین، افترا و نشر مطالب خلاف واقع تشکیل شده بود که اعضای هیئت منصفه پس از استماع شکایت شاکی و دفاعیات متهم، مدیر مسئول سایت نماینده را مجرم نشناختند.

نظر شما