شناسهٔ خبر: 142222 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

تهران تنها به ۷ منطقه نیاز دارد

مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران معتقد است: با بازنگری که در مناطق صورت می‌گیرد می‌توانیم تنها ۷ منطقه در شهر داشته باشیم و نیاز به هزینه‌های زیادی که در این خصوص می‌شود، وجود ندارد.

به گزارش «نماینده»، احمد مسجدجامعی پس از ارائه گزارش مهدی حجت معاون شهرسازی شهرداری تهران در صحن علنی شورا اظهار داشت: باید بازنگری در خصوص مناطق شهر تهران صورت بگیرد.

وی ادامه داد: با بازنگری که در مناطق صورت می‌گیرد می‌توانیم تنها ۷ منطقه در شهر داشته باشیم و نیاز به هزینه‌های زیادی که در این خصوص می‌شود، وجود ندارد.

مسجدجامعی با اشاره به اینکه مناطق شهر تهران با یکدیگر تناسب ندارند، ‌گفت: تناسب جمعیتی و جغرافیایی منطقه ۹ با منطقه ۴ متفاوت است و باید در تقسیم‌بندی مناطق این تناسب‌ها دیده شود.  

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: نظام منطقه‌بندی باید در تهران بار دیگر تعریف شود و در این خصوص نیز اقداماتی در گذشته صورت گرفته است.  

وی تأکید کرد: به هیچ وجه مناطق ۲۲‌گانه در شهر تهران مبنایی نداشتند و این مناطق مصوبه شورا را نیز ندارند.

نظر شما