شناسهٔ خبر: 141714 - سرویس فرهنگ
نسخه قابل چاپ

نوآوری فرهنگی مانع از زوال جامعه است

کارشناس فرهنگی کارشناس مسائل فرهنگی معتقد است انتقال فرهنگ گذشته به آیندگان و نیز نوآوری فرهنگی از مهمترین اقداماتی است که می تواند از زوال یک جامعه جلوگیری نماید.

به گزارش «نماینده»، رضا دهقانی" کارشناس مسائل فرهنگی" در مورد تاثیر فرهنگ بر جامعه گفت: سنجش تأثیر فرهنگ بر زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی مشکل است. زیرا هنوز ما داده های کافی نداریم. اما بدون شک نفوذ عوامل فرهنگی بر رفتار انسان قطعی است.

وی با بیان اینکه اولویت‌های فرهنگی ضرورتا اگرچه به خودی خود تعیین کننده نیستند، تصریح کرد: مولفه‌های فرهنگی یک مؤلفه از نظام پیچیده عوامل مهم هستند که می‌تواند عامل برانگیزاننده تاثیرگذاری در بلندمدت باشند. بدین معنا که ارزش های مادی یا ارزش های معنوی هرکدام تأثیرگذار بر شکل و محتوای جامعه خواهند بود.

این کارشناس مسائل فرهنگی در ادامه با ذکر مثالی در این باره افزود: در جوامع پیشرفته در طول چند دهه  گذشته در اثر نگرش قابل ملاحظه‌ای که نسبت به متغیرهای فرهنگی فرامادی شده است، شاهد خیزش از مادیگرایی به فرامادیگرایی هستیم. این حالی بود که در فراگرد اولیه صنعتی شدن در غرب از نفوذ هنجارهای سنتی – مذهبی و قیود کاسته شد و عملا کارایی قیود فرهنگی ضعیف‌تر شده و کمتر از قبل قابل مشاهده بود. بنابراین جهانبینی متداول هر جامعه بازتاب تجربیات همان جامعه است که ما آنها را در میان ارزشها و نگرش‌ها و عادات آن مردم می یابیم.

دهقانی با بیان اینکه می‌توان گفت مشکلات جامعه ناشی از نقض الگوهای آنهاست که عوامل فرهنگی را یا نادیده گرفته اند یا کمتر دخیل کرده‌اند، تاکید کرد: تصفیه  فرهنگ یا القاء فرهنگ‌های سالم که در واقع رهیافت مردم در تطابق با محیط را بیان می‌کند امروزه جز اولویت‌های جامعه‌داری است که می‌بایست گسترش یابد.

این کارشناس مسائل فرهنگی در پایان اذعان داشت: فرهنگ شکل دهنده به محیط و زمینه ساز تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی تکنولوژیکی است. به همان ترتیب که دگرگونی‌های فرهنگی در اروپا انقلاب صنعتی را در غرب آسان نمود، و انقلاب صنعتی نیز تغییراتی با خود آورد. امروز این دگرگونیهای فرهنگی است که مسیر جوامع را هدایت می‌کنند. لذا انتقال فرهنگ گذشته به آیندگان و نیز نوآوری فرهنگی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند از زوال یک جامعه جلوگیری نماید.

برچسب‌ها:

نظر شما