شناسهٔ خبر: 138569 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

نباید با امضای میثاق نامه اختیارات شهردار را کم کنند

پیرهادی عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در صورتی که محتوای میثاق‌نامه در راستای تعاملات و انجام وظایف باشد قطعاً خوب است ولی اگر با این اقدام قصد دارند اختیارات شهردار را محدود کنند و یکسری از وظایفی که قانون در اختیار شهردار گذاشته است را به شورا بدهند رویه خوبی نیست.

به گزارش «نماینده»، محسن پیرهادی درباره امضای میثاق‌نامه شهردار آینده با منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: باید مشخص شود که محتوای این میثاق‌نامه چیست.

وی افزود: در صورتی که محتوای میثاق‌نامه در راستای تعاملات و انجام وظایف باشد قطعاً خوب است ولی اگر با این اقدام قصد دارند اختیارات شهردار را محدود کنند و یکسری از وظایفی که قانون در اختیار شهردار گذاشته است را به شورا بدهند رویه خوبی نیست.

پیرهادی افزود: هرکس باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و وظایف نیز در چهارچوب قانون مشخص شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: نباید با بدعت‌های غلط موجب شد اختیارات شهردار کم شود. اینکه دخالت شورا در شهرداری افزایش یابد اقدام خوبی نیست و شورا نیز باید در چهارچوب وظایف و قوانین به نقش نظارتی خود عمل کند.

پیرهادی افزود: اگر امضای میثاق‌نامه در راستای سیاست‌های کلی و یک نوع مرامنامه باشد که شهردار به وظایف و تعهدات خود عمل کند کار پسندیده‌ای است.

نظر شما