شناسهٔ خبر: 136379 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

نقوی حسینی در گفتگو با نماینده مطرح کرد:

رئیس مجلس در جلسه ویژه شکایت از آقای روحانی را بررسی کنند

نقوی حسینی/21 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه "کسی که در مقام رئیس جمهور قرار می گیرد باید خوشنام، درستگار، صادق و خوش سابقه باشد لذا لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه ویژه ای تشکیل دهد و موضوع را بررسی کند. در حال حاضر که شاکی خصوصی وجود دارد رئیس مجلس و رئیس کمیسیون آموزش در این زمینه مسئولیت دارند و باید جلسه ویژه ای تشکیل دهند و موضوع را بررسی کنند.»

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با «نماینده» با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مدرک تحصیلی رئیس جمهور گفت: «در سوابق مقامات حکومت ها مواردی بوده که افرادی در مدارک تحصیلی یا کتب منتشره دست به سرقت علمی زدند که پس از افشای سرقت آن مقام استعفا داده و بعنوان مجرم شناخته شده و فضای فعالیت از او گرفته شده است. چون این اقدام نشان از عدم صداقت و درستی آن مقام محسوب می شود. در بعضی جوامع برخوردهای تندتری هم صورت میگیرد.»

نماینده ورامین افزود: «اخیرا بحث های زیادی راجع به مدرک تحصیلی آقای روحانی و تز ایشان که بعنوان رساله دکتری ارائه شده مطرح است و این مدرک تحصیلی امروز شاکی خصوصی دارد که در بخشی از رساله ایشان ۸۰ درصد سرقت علمی شده است.»

نقوی حسینی با تاکید بر اینکه "کسی که در مقام رئیس جمهور قرار می گیرد باید خوشنام، درستکار، صادق و خوش سابقه باشد لذا لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه ویژه ای تشکیل دهد و موضوع را بررسی کند. در حال حاضر که شاکی خصوصی وجود دارد رئیس مجلس و رئیس کمیسیون آموزش در این زمینه مسئولیت دارند و باید جلسه ویژه ای تشکیل دهند و موضوع را بررسی کنند.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «اگرچه از این مجلس شاید چنین اقداماتی برنیاید اما به هرحال این انتظار از مجلس وجود دارد. ما کسی را متهم نمی کنیم، کسی شکایت کرده و باید به شکایتش رسیدگی شود.»

نظر شما