شناسهٔ خبر: 135600 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم

نمودار "وضعیت قرمز"

اقتصاد43 در این نمودار "وضعیت قرمز" افزایش بی سابقه حجم نقدینگی طی چهارسال دولت روحانی نمایش داده شده است.

به گزارش «نماینده»، نمودار زیر که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی استخراج شده است، "وضعیت قرمز" افزایش بی سابقه حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان در چهار سال گذشته را نشان می‌دهد.

نظر شما